BLISSOVO DESATERO PRO SPRÁVNÉ CVIČENÍ

Bliss má pro každého 10 pravidel, jak si hraní s jógou užít co nejlépe:

RESPEKTUJ SVÉ TĚLO – každé tělo má své možnosti, proto všechny cviky prováděj tak, abys nikdy nepociťoval/nepociťovala bolest.

➋ DÝCHEJ – při provádění pozic zhluboka a pomalu dýchej. Dech nezadržuj, ale ani s ním nespěchej.

CVIČ POMALU – umět zpomalit a zklidnit pohyb i dech je na józe nejtěžší, a zároveň to nejdůležitější.

POZNEJ SVOJE TĚLO – na začátku si uvědom, pravou a levou stranu prostoru a těla, kde máš nárty, dlaně nebo lokty.

POSLOUCHEJ POZORNĚ POSTUP CVIČENÍ – soustřeď se na části těla, kterých se cvik týká. Ostatní nech uvolněné, hlavně tvůj obličej.

POUŽÍVEJ SPRÁVNÉ POMŮCKY – na cvičení je ideální jógová podložka. Pokud ji nemáš, nevadí, ručník, deka nebo trávník jsou také fajn.

CVIČ NABOSO – při provádění pozic si raději sundej ponožky, jinak ti to může klouzat.

ZAPOJ OSTATNÍ – pozice nemusíš provádět úplně sám/sama, mohou je s tebou provádět i tví spoluhráči.

NESOUPEŘ – Bliss není tvůj protihráč, ale spojenec. Naslouchej jeho radám.

RADUJ SE – tato hra je tu proto, abys poznal/poznala své tělo a dech,    a hlavně aby sis užil/užila zábavu s těmi, které ke hře pozveš.